Ukázka woodkopfu

Jak se hraje WOODKOPF

Pravidla hry WOODKOPF

Parametry hřiště

Libovolná rovná plocha kdekoli na zeměkouli o rozměrech 6 - 8 x 6 - 8 m (optimálně v dosahu hospody)

Sportovní náčiní

Dřevěný kvádr (dále jen fošna) o rozměrech 200 cm x 16 cm x 2 cm o váze 3 - 4 kg. Povrchová úprava je libovolná s výjimkou místa (tzv. head-fleku) kde se fošna dotýká hráčovy hlavy (dále jen kebule). Povrch head-fleku - přírodní, toliko hoblovaný do dokonalé roviny.

Hráč

Hráčem může být pouze člověk. Kebule hráče bez jakékoli speciální úpravy. Úbor i bezúbor hráče jakýkoli.

Průběh klání

Klání probíhá vždy mezi dvěma soupeři. Každý si položí na pokyn rozhodčího (rozhodčích) svoji fošnu na svůj head-flek. Na další pokyn rozhodčího (rozhodčích) započnou oba ve snaze volným dotykem své fošny srazit soupeřovu fošnu z jeho hlavy tak, aby působením gravitační síly byla tato přitažena k povrchu hřiště (spadla na zem). Povolen je přitom pouze dotyk "fošna na fošnu" či "fošna do fošny" či "fošna pod fošnu". Je zakázáno dotknout se soupeřova těla, jak tělem, tak fošnou. (Za nepřípustný je považován jen náznak takového útoku.) Hráč nesmí vystoupit z hřiště. Hráč se nesmí fošnou dotknout země - takový dotyk je kvalifikován jako přitažení fošny působením gravitační síly k povrchu hřiště (pád fošny na zem). Docílením pádu soupeřovy fošny na zem dociluje se jednoho vítězného bodu. Počet bodů potřebný k vítězství určí organizační výbor turnaje, rada starců nebo náčelník UNIE.

Rozhodčí

Počet: 1 - 3. (Jeden hlavní, dva čároví.) Před utkáním posuzují způsobilost jak hráčů tak fošen. Jejich rozhodovací právo je absolutní. doporučuje se, aby při rozhodování měl hlas hlavního rozhodčího stejnou váhu jako dva hlasy čárových rozhodčích. V případě rovnosti hlasů se utkání opakuje, nestanoví-li náčelník Unie Woodkopf jinak.

Závěrečná ustanovení

Jakékoli rozpory řeší rozhodčí. Není-li to možné, řeší se politickým jednáním přítomných. Není-li ani takovým jednáním docíleno shody (což se předpokládá), rozhoduje náčelník Unie Woodkopf, v případě jeho nepřítomnosti fyzické nebo duševní pak rozhoduje Rada starců Unie Woodkopf. Není-li možno dosáhnout rozhodnutí ani tímto způsobem, pak je to průser, který snad lze odstranit jen použitím selského rozumu, bude-li přítomen.

 

Aktuálně

Síň slávy

24.08.2012 17:00
Porvé hromadně zveřejňujeme a připomínáme vítěze minulých ročníků mistrovství světa ve WOODKOPFU.…

Ladronkafest Woodkopfu, Woodkopf Ladronkafestu!

24.08.2012 16:00
Náčelník rozhodl, Rada Starců schválila a my jsme nadšeně přivítali. Mistrovství světa ve Woodkopfu…

Tréninkové metody

08.04.2011 14:40
O Woodkopfu se říká, že nutným předpokladem pro úspěch je mít placatou hlavu, vysokou postavu,…

Anketa

Jak by se měl jmenovat maskot olympiády v roce 2224, kdy bude WOODKOPF konečně na programu her?


  • 63%

  • 6%

  • 4%

  • 10%

  • 16%

Počet hlasů: 437